tirsdag 25. mars 2008

Endå meir frå mars

Når ein er på besøk hjå vener og familie samlar ein ofte fleire bilete som er tatt i godt lag. Her er fleire frå dåpen til Vegard:
Morfar og Vegard er gode vener.

Fire generasjonar Sangolt.


Oldebesten og Vegard.


Vegard, pappa og mamma.


Randi, Ingrid og Karina var også i dåpen.

tirsdag 11. mars 2008

Februar - mars

Her er nokre bilete frå den siste tida, dvs. februar/mars 2008.